Zsigó Róbert

BajaVörösmarty utca 14.6. választókerület
bemutatkozás

Tisztelt Választópolgár!

46 éves családapa vagyok. Feleségemmel három gyermeket nevelünk. Büszke vagyok arra, hogy a bácskaiak már négyszer bízták rám képvise­letüket a Parlamentben, és 2010 óta Baja város polgármestereként is szolgálhatom az itt élőket.

Közös munkánk eredménye, hogy végre elkezdődhetett a bajai Szent Rókus Kórház új épületének megvalósítása. Óvodákat, bölcsődé­ket, könyvtárakat újítottunk fel. Megkezdődött a Baja–Érsekcsanád–Sükösd–Vaskút települése­ket érintő szennyvízcsatornázás. Megújult Baja történelmi belvárosa.

A legfontosabb feladatunk, hogy a térség megfelelő forrásokhoz jusson a települések fejlesztéséhez, a vállalkozá­sok erősítéséhez, és ezen keresztül az itt élő emberek foglalkoztatásának bővíté­séhez. Ehhez kérem a támogatásukat!

Zsigó Róbert

Baja, Vörösmarty utca 14.
eseménynaptár